Search

12. Tôi muốn biết thời gian làm việc của trung tâm tư vấn khách hàng.

Trung tâm tư vấn khách hàng của Nemoz Lab làm việc từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. (Theo giờ Hàn Quốc, KST)
Ngoài ra, trung tâm không thể tư vấn vào thời gian nghỉ trưa(từ 1-2 giờ chiều), cuối tuần và ngày lễ.
Trường hợp không tiện để tư vấn qua điện thoại, bạn cũng có thể giải quyết thắc mắc thông qua dịch vụ tư vấn 1:1.