Search

11. Tôi muốn xóa tài khoản.

Nếu bạn muốn xóa tài khoản, hãy nhấn nút ‘Menu’ phía trên bên phải của ứng dụng, sau đó nhấn vào nút ‘Sửa đổi thông tin cá nhân’ có hình bánh xe răng cưa bên cạnh biệt danh của bạn.
Tiếp tục nhấn ‘Xóa tài khoản’ ở bên dưới trang chỉnh sửa thông tin cá nhân là bạn có thể hoàn tất việc xóa tài khoản.
Chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa để khắc phục những bất tiện khi dùng ứng dụng của bạn.
Điều cần lưu ý khi xóa tài khoản
Trường hợp xóa tài khoản NFC x NEMOZ, mọi quyền sở hữu album mà bạn đang có sẽ bị mất, và bạn không thể kích hoạt những album đã bị mất quyền sở hữu vào tài khoản khác.
Sau khi xóa tài khoản, bạn không thể đăng ký tài khoản bằng địa chỉ mail đã từng sử dụng cho tài khoản bị xóa trong vòng 30 ngày.