Search

10. Tôi đã quên mật khẩu.

Khi quên hoặc mất mật khẩu bạn cần cài đặt lại mật khẩu.
1.
Hãy nhấn ‘Cài đặt lại mật khẩu’ ở phía trên nút đăng nhập.
2.
Nhập ID(Dạng Email) mà bạn đã dùng khi đăng ký thành viên, sau đó nhấn vào nút “Nhận mã số xác minh”. Mã số xác minh để đổi mật khẩu sẽ được gửi về địa chỉ email mà bạn đã nhập.
3.
Hãy nhập mã xác minh đã được gửi đến mail của bạn vào khung nhập mã xác minh, sau đó nhấn nút xác nhận, trang đổi mật khẩu sẽ hiện ra. Sau khi đăng ký mật khẩu mới, bạn có thể đăng nhập bằng mật khẩu mới đổi.
※ Trường hợp mail xác minh để đổi mật khẩu không thể tìm thấy trong hộp thư đến, vui lòng kiểm tra hộp thư rác hoặc nhấn [Nhận lại mã xác minh].