Search

9. Người khác có thể kích hoạt album đã từng bị kích hoạt hay không?

Để bảo vệ bản quyền, những album đã được đăng ký 1 lần sẽ không thể được đăng ký lại trên một tài khoản khác.
Nếu có một ai khác đăng ký album đã qua đăng ký này, tin nhắn cảnh báo không thể đăng ký giống bên dưới sẽ hiện ra.