Search

7. Tôi muốn tiết kiệm 3g, luôn tốn 3g khi dùng ứng dụng sao

Không đâu. Bạn chỉ tốn 3g khi kích hoạt album và nghe nhạc hoặc xem hình ở lần đầu tiên. Từ sau đó, nếu bạn phát lại những dữ liệu đã từng phát thì sẽ không cần đến 3g nữa. Và bạn chỉ cần 1 lượng 3g nhỏ khi xác minh tài khoản để chạy ứng dụng.
Tuy nhiên, đối với các video bên ngoài như các link youtube sẽ tốn 3g do trình phát dưới dạng streaming.