Search

6. Không phát được nhạc và video.

Để thưởng thức các nội dung trên ứng dụng FNC x NEMOZ, thiết bị của bạn nhất định phải có dữ liệu di động hoặc kết nối internet.
Vui lòng xác nhận xem dữ liệu di động của bạn có đang bị tắt hoặc kết nối wifi có đang bị ngắt hay không.
Nếu không có vấn đề gì ở dữ liệu di động hoặc kết nối internet mà vẫn không thể trình phát nội dung, vui lòng để tại vấn đề của bạn tại hộp thư tư vấn 1:1.
Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết vấn đề của bạn nhanh nhất có thể.