Search

4. Tôi muốn lưu ảnh của thư viện.

Hãy thử lưu ảnh của thư viện theo các bước sau nhé!
Đầu tiên hãy nhấn vào ảnh muốn lưu, sau đó nhấn vào nút “Tải xuống” ở phía trên bên phải, lúc này bạn đã có thể lưu ảnh thành công.
Nếu là Android, ảnh của bạn sẽ được lưu ở tệp tải xuống của thư viện.
Nếu là Iphone, ảnh của bạn sẽ được lưu tại ‘Ảnh>Hộp lưu trữ’.
Tuy nhiên, tùy vào loại ảnh mà sẽ có một số ảnh không thể tải xuống do bản quyền chế tác hoặc bản quyền chân dung.
Trường hợp này, nút ‘Tải xuống’ sẽ không hiện lên.