Search

3. Tôi muốn nghe nhạc và xem hình cùng lúc!

Hãy nhấn nút play mood ở phía trên bên trái màn hình phát. Sau khi nhấn nút, màn hình phát sẽ được chuyển thành mood player.
Tại đây bạn có thể trải nghiệm âm nhạc cùng với những hình ảnh đa dạng được kết nối tự nhiên.
Hãy thử trải nghiệm âm nhạc và hình ảnh cùng lúc thông qua mood player nhé!