Search

2. Tôi có thể xem bằng ngôn ngữ nào?

Nhằm cung cấp các dịch vụ tiện lợi cho người dùng trên toàn thế giới, ứng dụng FNC x NEMOZ đang hỗ trợ 13 ngôn ngữ.
Nhấn nút CC, sau đó thưởng thức các nội dung một cách tiện lợi bằng cách chọn lời bài hát và kí hiệu phát âm mà bạn muốn dịch.
ARA - Arabic
ENG - English
FRA - French
IND - Indonesian
JPN - Japanese
KOR - Korean
MSA - Malaysian
POR - Portuguese
SPA - Spanish
THA - Thai
简体字 - Simplified Chinese
繁體字 - Traditional Chinese
Tiếng Việt - Vietnamese