Search

4. ต้องการบันทึกรูปภาพจากแกลเลอรี่

บันทึกภาพจากแกลเลอรี่ของคุณ!
หลังจากคลิกรูปภาพในแกลเลอรี่แล้ว ให้กดปุ่ม "ดาวน์โหลด" ที่มุมขวาบนเพื่อบันทึกรูปภาพที่คุณต้องการ
สำหรับ Android สามารถตรวจสอบภาพที่บันทึกไว้ได้ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของแกลเลอรี่
สำหรับ Iphone สามารถตรวจสอบภาพที่บันทึกไว้ได้ใน รูปภาพ > คลัง
อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับประเภทของภาพ มีบางภาพที่ไม่สามารถบันทึกได้เนื่องจากปัญหาด้านลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในการถ่ายภาพบุคคล
ในกรณีนี้ จะมองไม่เห็นปุ่ม "ดาวน์โหลด”